Pompy ciepła zasilane prądem trójfazowym

    Energia słoneczna gromadzi się w ziemi, w wodach gruntowych oraz w powietrzu. Można ją eksploatować za pomocą pompy ciepła i przez cały rok wykorzystywać do ogrzewania i podgrzewania wody.

   Zastosowanie pompy ciepła w ogóle nie wymaga komina. Wykorzystuje ona w głównej mierze odnawialne źródła energii i nie powoduje żadnej emisji substancji szkodliwych z budynku.
Warto pamiętać, że pompa ciepła zużywa niewielką ilość energii elektrycznej (25% mocy pompy). Oznacza to, że 75% łącznego zapotrzebowania na energię pokrywa energia uzyskana bezpłatnie ze środowiska.

   Wykorzystanie energii słonecznej zmagazynowanej w ziemi, wodach gruntowych i powietrzu to nie tylko istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego, lecz także wielki krok naprzód.

   Zamiast wysokich rachunków za ogrzewanie - niewyczerpalne źródło energii, której przyroda dostarcza bezpłatnie. Takie możliwości daje właśnie pompa ciepła. Żadne emisji,  a zaledwie 25% energii grzewczej pochodzi ze zużycia elektryczności. To doskonały bilans energetyczny.

W procesie obiegu termodynamicznego (tzw. cyklu Carnota) nośnik ciepła pobranego z otoczenia jest doprowadzany do wyższej temperatury i może przekazać energię instalacji grzewczej. W obiegu znajduje się bezfreonowy czynnik roboczy o bardzo niskiej temperaturze wrzenia.

1. W parowniku do czynnika roboczego doprowadzane jest ciepło z otoczenia. Stan skupienia czynnika roboczego zmienia się z ciekłego na gazowy.

2. Czynnik roboczy w postaci gazu jest silnie sprężany i osiąga wysoką temperaturę.  Ten proces wymaga doprowadzenia 25% energii z zewnątrz.

3. Energia cieplna jest przenoszona bezpośrednio do obiegu grzewczego. Czynnik roboczy ulega ponownie ochłodzeniu i przechodzi w stan ciekły.

4.  Dzięki dekompresji w zaworze rozprężnym czynnik roboczy ulega tak silnemu schłodzeniu, że znów zaczyna pobierać ciepło z otoczenia.

www.vaillant.pl

www.gorenje.pl/pompy-ciepla