Technika regulacyjna

W ogrzewaniu nie liczy się tylko efekt, lecz także nakład: w postaci energii. W czasach, gdy koszty nośników energii rosną, obowiązuje zasada: mniejszy nakład oznacza większy koszt.
Opłacalna może się zatem okazać większa inwestycja w wydajną instalację, która w dłuższym okresie pozwoli zużyć mniej energii. Właściwa technika regulacyjna decyduje o prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu instalacji grzewczej oraz pozwala w pełni wykorzystać możliwości kotła.

  • Regulatory pokojowe
  • Regulatory pogodowe
  • Regulatory solarne
  • vrnetDIALOG 

www.vaillant.pl

www.salus-controls.pl/